Wat is Helend tekenen?

een holistische benadering gaat er vanuit dat de mens heel is. De mens is een geheel van denken, voelen en willen. M.a.w. verstand , ziel en lichaam. Elke workshop  zal dit heel zijn aanspreken aan de hand van lichaamswerk en tekenopdrachten.

Wat is het verschil met een “gewone” tekenworkshop?

In een gewone tekenles staat het leren van vaardigheid, verhoudingen, vlakverdeling en kleurgebruik centraal. Bij een holistische tekenworkshop krijg je naast deze vaardigheden ook ruimte voor je innerlijk. je maakt contact met je gevoelens zoals vreugde en verdriet en oude pijnen en trauma’s die veilig opgeborgen zijn in je onderbewuste.

Workshops

Hoe ziet een teken workshop vanuit de helende visie eruit?

Een tekenworkshop bestaat uit 4 fasen:

  1. Uitleven : het kwijt raken van je dagelijkse beslommeringen d.m.v. ademhalingsoefeningen, lichaamswerk en energetisch tekenen.
  2. Inleven : naar binnen keren d.m.v. inductietechnieken zoals visualisatie / meditatie.
  3. Structureren : stapsgewijs vaardigheid aanleren, een totale ervaring aanbieden door een tekenopdracht die aansluit bij de doelstelling van de workshop, samen de tekening bespreken aan de hand van vragen.
  4. Evalueren: samen de workshop na bespreken om te zien of de doelstelling is bereikt.

Teken therapie ( voor volwassenen)

Door middel van tekenen, schilderen stel ik je in de gelegenheid om innerlijke, onbewuste beelden naar buiten te brengen. We kijken wat die klacht of het probleem je te vertellen heeft.

Er komt iets in beweging. Al tekenend en interpreterend wordt duidelijk wat je te doen hebt en waar je doorheen moet als je verder wilt groeien.

Teken therapie ( met kinderen)

Tekenen is voor kinderen een vanzelfsprekende taal. Onbewust laten kinderen veel zien op papier, het maakt duidelijk wat hem of haar bezighoudt. Kinderen slaan heel veel beelden en indrukken op, deze moeten ook verwerkt worden. Als je de tekentaal begrijpt weet je  ook de hulpvraag van het kind. Door het kind aan te spreken op denken, voelen en willen ontwikkeld het kind meer zelfvertrouwen en kan het zelf oplossingen bedenken voor haar of zijn probleem. Het kind laat namelijk zien wat het kind nodig heeft! Het behandel plan is de strategie om eigenkracht van het kind in te zetten en het hiervan bewust te maken.

Tekenen met mensen met een ontwikkelings stoornis:

Sinds 2009 teken en schilder ik met menzen met uiteenlopende ontwikkelingsstoornissen. Net als bij het tekenen met kinderen is het een taal die dicht bij hen staat. Het beeld biedt hen de mogelijkhied zich te uiten waar woorden vaak moeilijk te vinden zijn. Zij beleven veel plezier aan tekenen en schilderen.

neem voor meer informatie of aanmelding  contact op met Hellen van Koot

mobiel : 0640047979

email : hellen@tekenatelierwordenwiejebent.nl

contact pagina